DEN HAAG - Nederland heeft zijn concurrentiepositie op het gebied van IT verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag gepresenteerd onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) en het Amerikaanse technologieconcern IBM.

Op de wereldranglijst is Nederland gestegen van de achtste naar de zevende positie. Sinds 2001 is volgens de onderzoekers een duidelijk stijgende trend te zien.

Nederland scoort vooral sterk dankzij de goede infrastructuur en het relatief grote aantal mensen met een internetverbinding. Op dit gebied moet Nederland alleen Zwitserland voor zich dulden.

Bovendien kan het Nederlandse overheidsbeleid worden gerekend tot een van de best presterende op het gebied van IT en profiteert het land van een goed algemeen economisch klimaat.

Verbeterpunten

Verbeterpunten voor Nederland zijn vooral het versterken van vaardigheden van gebruikers van IT en het stimuleren van ondernemersschap.

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken nam het rapport in ontvangst en onderstreepte het belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om IT zo slim mogelijk in te zetten.

Als voorbeeld noemde hij het Centraal Asbest Informatiepunt, dat nu wordt opgericht. Daarmee wordt voorkomen dat bedrijven meerdere keren dezelfde informatie aan moeten leveren en dat bespaart het bedrijfsleven meer dan een miljoen euro per jaar. Bovendien zijn door het informatiepunt de milieuregels beter te handhaven.

Voordeel

Sinds 2000 onderzoekt de EIU jaarlijks de grootste economieën in de wereld op de mate waarin consumenten en instellingen IT in hun voordeel kunnen gebruiken.

Wereldwijd is de zogenoemde 'E-readiness' verbeterd. De Verenigde Staten voeren dit jaar de lijst aan. Vorig jaar was dat Denemarken.

Ranglijst

Het World Economic Forum (WEF) kwam woensdag ook met een IT-wereldranglijst. Op deze lijst zakte Nederland vorig jaar van een zesde naar een zevende plaats, nadat het land tussen 2004 en 2006 omhoog was geschoten van plaats zestien naar zes.

Nederland is volgens professor Henk Volberda, die meewerkte aan deze lijst, teruggevallen omdat Nederlandse bedrijven de nieuwe IT-toepassingen onvoldoende benutten.

"De infrastructuur en de innovaties zijn er wel, maar het management implementeert nieuwe toepassingen zoals skype of nieuwe boekhoudsystemen nog te weinig. Scandinavische landen scoren op dat gebied beter", aldus de hoogleraar strategisch management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Beeld

Het WEF peilde, in tegenstelling tot de EIU, de concurrentiepositie van de IT-sector deels aan de hand van interviewgegevens met managers in de sector om een beeld te kunnen krijgen van de daadwerkelijke implementatie van vernieuwingen.