DEN HAAG - Mensen die hun belastingaanslag niet op tijd betalen krijgen te maken met fors hogere tarieven voor maatregelen als aanmaning, dwangbevel en beslag. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de huidige tarieven niet de kosten dekken.

Staatssecretaris Van Eijck van Financiën wil ze met gemiddeld 46 procent verhogen. Dat blijkt uit zijn aanpassing van de 'Kostenwet invordering Rijksbelastingen'.

De bewindsman stelt de Tweede Kamer bovendien voor om de tarieven elk jaar aan te passen, omdat sowieso alles duurder wordt.