CULEMBORG - De vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) is bereid de CAO-loonstijging in het bedrijfsleven volgend jaar flink te matigen tot 1,35 procent. Het kabinet moet dan wel over de brug komen met onder meer goede overgangsmaatregelen voor herkeurde jonge WAO'ers en voor verdwijnende spaarloon- en prépensioenfaciliteiten in het belastingstelsel.

Voorzitter A. Verhoeven van de derde vakcentrale in Nederland pleitte vrijdag voor een nieuw centraal loonakkoord met werkgevers en het toekomstige kabinet. De MHP-voorzitter reageerde hiermee op de sombere vooruitzichten die president N. Wellink van De Nederlandsche Bank vrijdag schetste over de economie.

Er liggen volgens Verhoeven duidelijke aangrijpingspunten voor het maken van een centraal akkoord, zoals eind vorig jaar een maximale loonstijging van 2,5 procent voor 2003 is afgesproken. "Loonmatiging levert veel werkgelegenheid op. Het heeft dan ook geen zin om nu al de messen te trekken. We moeten in deze tijd juist het nut van het centrale overleg met sociale partners laten zien", aldus de MHP-voorman.

Hij wijst op berekeningen van het Centraal Planbureau. Daarin wordt uitgegaan van een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent in . Als de lonen in de markt net als de ambtenarensalarissen 1 procent minder hard zouden stijgen, levert dat volgens het CPB .000 banen op in de markt.

"De maatregelen van het toekomstige kabinet leiden al tot een matiging van de contractloonstijging met 0,6 procent tot circa 1,75 procent. Dan is het voor ons een interessante optie om in de CAO-onderhandelingen 0,4 procent lager te gaan zitten als je bedenkt hoeveel werkgelegenheid dat oplevert", aldus Verhoeven.