DEN HAAG - De reizigersgroei in het openbaar vervoer kan op een hoog peil blijven als het Rijk en bedrijven samenwerken bij de aanleg van dubbel spoor, busbanen en extra materieel. Dat stellen de private ov-bedrijven Connexxion, Arriva en Veolia dinsdag.

Over twee dagen lanceren de ondernemingen een nieuwe brancheorganisatie, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland. Dat gebeurt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Volgens de FMN-leden is het streekvervoer "onmisbaar" om de door het kabinet gewenste 5 procent jaarlijkse groei op het spoor te halen. Ze vinden tegelijkertijd dat politiek Den Haag meer aandacht moet besteden en geld moet uitgeven aan het stimuleren van andere vormen van openbaar vervoer.

Groei

Connexxion, Arriva en Veolia hebben met name hoge verwachtingen van het busvervoer in de regio. De afgelopen jaren haalden ze ruimschoots de kabinetsdoelstelling in het streekvervoer van 2,5 procent toename van het aantal reizigers. In 2009 en 2010 verwachten de bedrijven "nog eens bovengemiddelde groei".

Eerder pleitte Connexxion-topman Peter Kortenhorst al voor de aanleg van een landelijk netwerk van 2000 kilometer aan vrije busbanen. Arriva, dat treinen laat rijden in Groningen en Friesland, is voorstander van aanleg van een lightrailverbinding tussen Groningen, Drachten en Heerenveen.

Breuk

De bedrijven verzorgen verspreid door het hele land openbaar vervoer met bussen, treinen, trams, taxi's en veerboten. Vorig jaar stapten ze uit een andere koepelorganisatie, waarin ze tot dat moment samen optrokken met publieke ov-bedrijven. Een verschil van mening over marktwerking in het openbaar vervoer vormde de aanleiding voor de breuk.

De private bedrijven hopen verder dat ze samen sterker staan in hun voortdurende strijd tegen bezuinigingen op het openbaar vervoer door de verschillende overheden.