DEN HAAG - De Onderwijsinspectie gaat scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) strenger controleren op de kwaliteit van stages. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs maandag laten weten.

De inspectie gaat daarnaast een breder onderzoek naar stages verrichten. De dienst reageert op klachten van studenten. Ongeveer een op de acht mbo-studenten noemt het niet kunnen vinden van een stageplaats als één van de redenen om te stoppen met hun opleiding.

Vorige maand stelde de Algemene Rekenkamer dat mbo-scholen leerlingen beter moeten begeleiden tijdens hun opleiding in de praktijk.