ZEIST - De schaarste op de arbeidsmarkt drijft de salarissen van beginnende hoogopgeleide werknemers op. In twee jaar tijd steeg het salaris van starters met een hbo- of universitaire opleiding met meer dan 10 procent.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Hay Group naar het beloningsbeleid in Nederland.

De aanvangssalarissen van mensen met een hogere opleiding stegen in 2006 en 2007 van 28.785 euro naar 31.710 euro. De Hay Group verwacht dat de opgaande lijn zich dit jaar en de komende jaren zal voortzetten. De loonontwikkeling hangt nauw samen met de afnemende werkloosheid.

Kiezen

Beginnende werknemers kunnen steeds vaker kiezen tussen vergelijkbare werkgevers, aldus Bart Godthelp van de Hay Group. "De hoogte van het salaris speelt hierdoor een steeds belangrijkere rol bij het aantrekken van de juiste starters."

Om mensen te trekken, steken werkgevers meer geld in opleidingsmogelijkheden. Volgens de Hay Group lopen bedrijven die dat niet doen de kans dat zij het moeilijk krijgen starters aan te trekken en te behouden.

Spanning

Om de spanning op de arbeidsmarkt te verlichten, streeft de overheid ernaar meer mensen aan het werk te krijgen. Nu ligt de arbeidsparticipatie rond de 65 procent. Het streven is dat te verhogen naar 80 procent in 2016.

"Dit gaat de regering nooit redden als werkgevers in dezelfde vijver blijven vissen", stelt Godthelp. Bedrijven richten zich volgens hem nog te veel op jonge, hoogopgeleide autochtone mannen. Het potentieel onder vrouwen, ouderen en allochtonen blijft deels onbenut.