BRDO - De EU wil arme en opkomende landen meer zeggenschap geven in het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Ministers van Financiën van de EU steunen gezamenlijk een voorstel daartoe, meldde minister Wouter Bos zaterdag na EU-beraad in Slovenië.

Quota

De 185 landen van het IMF spreken volgend weekend in Washington over de nieuwe stemverhoudingen, de zogeheten quota. Jarenlang was er kritiek dat de stemmen geen afspiegeling meer zijn van de wereldeconomie. Het aantal stemmen bepaalt ook hoeveel geld een land kan lenen van het IMF.

IMF

Het IMF is een VN-organisatie die geld uitleent aan regeringen. Momenteel is 17 miljard dollar uitgeleend aan 68 landen. De organisatie streeft verder op allerlei manieren naar een stabiele wereldeconomie.