AMSTERDAM - Nederlandse kredietverzekeraars verwachten dat er dit jaar een einde komt aan de periode van twee jaar waarin het aantal faillissementen fors daalde. Ze rekenen op een lichte stijging.

Nederlandse ondernemers krijgen steeds vaker te maken met afnemers die niet kunnen of te laat betalen voor de geleverde producten en diensten. Betalingsproblemen in binnen- maar vooral in het buitenland zijn een belangrijke oorzaak van bankroeten.

Kredietcrisis

Het verslechterde betaalgedrag is volgens directeur Bert Bruning van kredietverzekeraar Atradius terug te voeren op de kredietcrisis.

Het afsluiten van leningen is moeilijker en duurder geworden, waardoor de liquiditeit van ondernemingen onder druk staat. "Vooral voor snel groeiende bedrijven wordt het dan lastig om aan de betalingsverplichtingen te voldoen."

Atradius, dat kredietrisico's afdekt en in Nederland marktleider is, heeft in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 30 procent meer claims binnengekregen.

Incasso's

Ook het aantal incasso's steeg, in Nederland met 13 procent en in het buitenland met 20 procent. Vooral in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden Nederlandse bedrijven geconfronteerd met klanten die in gebreke blijven.

Premies

Atradius heeft inmiddels besloten de premies voor nieuwe verzekeringen te verhogen. "Het is geen generieke maatregel, we bekijken het van geval tot geval", aldus Bruning.

Ook concurrent Coface verhoogt de premies voor nieuwe verzekeringen. Deze kredietverzekeraar heeft de zogenoemde schadequote, de verhouding tussen schade-uitkeringen en premie, in het eerste kwartaal "fors" zien stijgen.

Hoge risico

"In de afgelopen jaren is de prijs voor kredietverzekeringen gedaald in lijn met de gezonde ontwikkeling van de economie.

Het is nu tijd om de prijzen weer in overeenstemming te brengen met het hoge risico dat bedrijven lopen om niet betaald te krijgen", aldus directeur Roy Oenen van Coface Nederland.