DEN HAAG - De Geschillencommissie, het overkoepelend orgaan van alle geschillencommissies in Nederland, heeft het afgelopen jaar minder geschillen voorgelegd gekregen.

In 2007 kreeg de commissie ruim 11.000 klachten voorgelegd, tegen bijna 12.000 een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag.

De daling is vooral te verklaren uit het feit dat financiële twistpunten per 1 april jongstleden vallen onder het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De grootste toename van klachten kwam het afgelopen jaar net als het jaar ervoor, voor rekening van de telecomsector met een plus van 50 procent.

Ook het aantal klachten over makelaars en het openbaar vervoer steeg flink. Over reisorganisatie en nutsbedrijven kwamen juist minder klachten binnen.

Commissies

Begin 2008 telde de Geschillencommissie 39 verschillende commissies die 45 sectoren bestrijken. Dit jaar wil de commissie uitbreiden naar nog meer sectoren.

Zo moet er onder andere een instantie komen voor sportcentra, voor dakbedekkingsbedrijven en voor aanbieders van 0900-nummers.

Luchtvaart

Medio dit jaar komt er naast de bestaande commissie voor ziekenhuizen ook een voor zorginstellingen. Ook vinden er volgens de commissie gesprekken plaats over een Europese Commissie Luchtvaart. Luchtvaartmaatschappij KLM bepleite dat vrijdag al.

De Geschillencommissie verwacht dat het aantal klachten de komende jaren verder zal afnemen. Vooral doordat door de digitalisering van de procedures klagers eerder kunnen zien of zij een kans maken of niet en dus niet eerst een procedure hoeft te worden opgestart.