BRDO - Om een nieuwe kredietcrisis te helpen voorkomen, gaan nationale banken in de EU meer samenwerken bij het toezicht op grote banken. Ministers van Financiën van de 27 EU-landen zijn het daarover vrijdag eens geworden.

De nationale banken zoals de DNB gaan daarvoor vaker als een college optreden. Door de samenwerking willen ze meer zicht krijgen op de risico's die de ruim veertig grensoverschrijdende banken in de EU lopen bij hun activiteiten.

Minister Andrej Bajuk (Financiën) van huidig EU-voorzitter Slovenië heeft dat gezegd na het EU-beraad in het Sloveense Brdo. Enkele ministers hadden gevraagd om het toezicht vorm te geven in een nieuwe EU-instelling, maar daarvoor bleek geen meerderheid.

Bij de kredietcrisis lijden enkele banken grote verliezen, vooral omdat hun Amerikaanse hypotheken minder waard blijken te zijn dan gedacht. Enkele grote banken in Groot-Brittannië en Duitsland kwamen zo al in problemen.

Verliezen

De EU-ministers van Financiën vroegen de banken dringend om al hun verliezen bekend te maken. Dat moet de transparantie vergroten en het vertrouwen herstellen, redeneren de bewindslieden.

De ministers steunden tegelijk andere ideeën om nieuwe kredietproblemen te voorkomen, zoals het idee om de boekhoudregels voor banken aan te scherpen. De Europese Commissie komt daarvoor later met een voorstel.

Gedragscode

Bovendien krijgen kredietbeoordelaars nog tot mei de tijd om zelf een gedragscode te schrijven voor hun mogelijke belangenverstrengelingen.

Anders komt EU-commissaris Charlie McCreevy in juni met een wetsvoorstel. De kredietbeoordelaars hebben mogelijk een belang bij een goed oordeel over een bepaalde bank of ander bedrijf.

Compensatie

Aandeelhouders van noodlijdende grensoverschreidende banken in de Europese Unie hoeven in beginsel niet te rekenen op compensatie met staatsgeld, zo lieten de aanwezige ministers weten.

Het gebruik van publiek geld om een crisis op te lossen mag "nooit vanzelfsprekend" zijn en zal alleen gebruikt worden in geval van een serieuze verstoring van de economie.