DEN HAAG - De 157 gemeenten die gebruikmaken van de 'toerismebepaling' om de winkels elke zondag open te houden, moeten daarover opnieuw gaan besluiten. Het kabinet stemde vrijdag in met een wetsvoorstel om de Winkeltijdenwet op dit punt te veranderen.

Volgens het kabinet maken gemeenten veel "oneigenlijk gebruik" van de toerismebepaling, waardoor zij meer dan twaalf koopzondagen per jaar kunnen hebben.

De gemeenteraad wordt voortaan verplicht een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen, als hij besluit tot meer koopzondagen. Inwoners en winkeliers kunnen vervolgens bij de rechter tegen dat besluit in beroep gaan.

De aanpak van oneigenlijk gebruik van de koopzondag is afgesproken in het akkkoord van de coalitie. Vooral de ChristenUnie is er voorstander van.

Leefbaarheid

Volgens vicepremier André Rouvoet dienen gemeenten niet alleen rekening te houden met economische belangen, maar ook met zondagsrust en leefbaarheid.

Daarbij moet het gaan om "lokaal maatwerk". De gemeente moet in een toelichting op het besluit aangeven hoe de afweging tussen die belangen is geweest. Mensen kunnen in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het is bedoeling dat de nieuwe wet, die nu voor advies naar de Raad van State gaat, 1 januari 2009 van kracht wordt.

D66

D66 heeft geen goed woord over voor dit wetsvoorstel van CDA-minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Consumenten, winkeliers en gemeenten zijn tevreden over de koopzondagen, aldus D66-leider Alexander Pechtold.

"Het kabinet wil met de beperking van de winkeltijden zijn christelijke en socialistische achtergrond vanuit Den Haag opleggen aan de rest van Nederland." De VVD voert actie tegen het beperken van de koopzondagen.

Kapsalon

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft vrijdag bepaald dat een kapsalon in Amstelveen op zondag open mag zijn, als er gedurende de hele week geen producten worden verkocht.

De kapsalon is dan niet te beschouwen als een winkel waarop de Winkeltijdenwet van toepassing is.