DEN HAAG - Het ziet ernaar uit dat gemeenten toch niet de tegemoetkoming aan mensen met buitengewone uitgaven gaan verzorgen, zoals wel in het regeerakkoord was afgesproken.

Over de fiscale compensatieregeling is al lang discussie omdat de kosten uit de hand lopen. Het kabinet wilde een nieuwe regeling omdat meer mensen dan bedoeld er gebruik van maken en bovendien niet iedereen bereikt wordt die wel recht heeft op compensatie.

Gehandicapten

Het kabinet bezuinigt 400 miljoen op de bestaande regeling en wilde vervolgens de verantwoordelijkheid ervoor vanaf volgend jaar bij gemeenten neerleggen. Die zouden de doelgroep, vooral chronisch zieken en gehandicapten, beter kunnen bereiken.

Volgens ingewijden zoekt het kabinet wel naar manieren om de regeling aan te passen, met de ingeboekte bezuiniging, maar blijven gemeenten er buiten.