DEN HAAG - Op verzoek van het CDA debatteert de Tweede Kamer volgende week over een grote fusie tussen twee zorgaanbieders en een woningcorporatie.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) keurde woensdag een fusie tussen zorgaanbieders Evean en Philadelphia en woningcorporatie Woonzorg na eerdere bezwaren alsnog goed.

Kwaliteit

Op initiatief van het CDA vroeg de Tweede Kamer vorig jaar strenger toezicht op fusies in de zorg. Daarvoor zou een aparte fusietoets moeten komen. Al te grote fusies zouden ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de zorg, de bereikbaarheid en de keuzevrijheid van cliënten.

In een interpellatiedebat wil het CDA van de bewindslieden Ab Klink en Jet Bussemaker (Volksgezondheid) en Ella Vogelaar (Wonen) weten of die moeite hebben gedaan om een stokje te steken voor de fusie die de NMa nu goedkeurt.

Beslissing

Het kabinet zou dit alsnog moeten doen als daar aanleiding voor is. De Kamer heeft minister Vogelaar gevraagd om voorlopig geen beslissing te nemen over de fusie. Omdat er een woningcorporatie bij betrokken is, moet zij daar toestemming voor geven.

Het was de eerste keer dat de NMa zich boog over een fusie tussen zorgaanbieders en een woningcorporatie. Evean Groep en Philadelphia Zorg hebben verpleeg- en verzorgingshuizen en bieden thuiszorg en gehandicaptenzorg aan. Woonzorg bouwt en verhuurt verpleeg- en verzorgingshuizen.

Fusie

Het aanvankelijke bezwaar van de NMa betrof een te grote beperking van de concurrentie in Groningen en Noord-Holland. Concurrenten van Evean en Philadephia huren daar tehuizen van Woonzorg. Na een fusie zou de nieuwe instelling, die Espria gaat heten, de andere aanbieders uit de markt kunnen drukken.

Nu Woonzorg deze verpleeg- en verzorgingshuizen gaat afstoten, vindt de NMa dat de concurrentie is veiliggesteld, waardoor er voor de cliënt genoeg te kiezen blijft.