LEUSDEN - In navolging van de NPB heeft nu ook de andere grote politiebond ACP donderdag morrend ingestemd met het cao-voorstel voor de politie van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken).

Daarmee staat niets een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het politiepersoneel meer in de weg.

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp heeft de algemene vergadering van de bond haar standpunt bepaald op grond van de ledenraadpleging.

Het besluit is niet zonder slag of stoot gevallen. Van de Kamp: "De standpuntbepaling leidde tot heftige discussies."

Ontevreden

Beide grote bonden blijven zeer ontevreden over het voorstel van Ter Horst, die werkgever van de politieambtenaren is. NPB en ACP concluderen echter dat de bewindsvrouw blijkbaar het maximaal haalbare heeft geboden en dat nieuwe acties daar geen verandering meer in brengen.

De bonden hebben maanden actie gevoerd om hun eisen voor een in hun ogen goede cao kracht bij te zetten.

Loonsverhoging

De minister biedt een driejarige cao aan, waarin de politiemensen in 2008 een loonsverhoging van 3,5 procent krijgen, het jaar daarop 3,3 en in 2010 3,25 procent.

Verder krijgt het politiepersoneel dat nu is ingedeeld tot en met salarisschaal negen, deze zomer een eenmalige uitkering van 1200 euro bruto en in de zomer van 2009 nog een eenmalige storting van 600 euro bruto.

Toelage

Tenslotte krijgen alle politiemensen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari een maandelijkse toelage van 100 euro bruto, die in januari 2009 wordt gehalveerd naar 50 euro bruto en is in 2010 helemaal verdwenen.

Waardering

Van de Kamp benadrukt dat de ACP-leden vinden dat de structurele problemen over financiële waardering en respect voor het politiepersoneel in het voorstel van Ter Horst niet zijn opgelost.

"Het voorstel van de minister wordt door de leden beleefd als slikken of stikken", zegt hij. "Het past naar onze mening niet bij een kabinet dat normen en waarden zo hoog in het vaandel heeft. Het is zeer slecht bij de politieambtenaren gevallen."

Uiteindelijk is toch ingestemd, vooral uit financiële noodzaak voor een groot deel van de ACP achterban.

Vooruit

Minister Ter Horst is blij dat ook de ACP akkoord is gegaan. Het is volgens haar nu tijd om weer vooruit te kijken, zo liet ze via een woordvoerder weten.

Zo komt er een herziening van de functiewaardering en gaat Ter Horst samen met onder meer de bonden, korpsbeheerders en externe deskundigen een gezamenlijke visie ontwikkelen op de maatschappelijke positie van de politie.