RIJSWIJK - Bijna twee derde van de Nederlandse studenten wil stage lopen in het buitenland. Dat blijkt uit het Nationaal Studenten Onderzoek 2008 van Stageplaza.nl. Toch weet slechts 2 procent van alle studenten zijn ambitie voor een stage in het buitenland waar te maken.

De studenten noemen als belangrijkste motief om in het buitenland stage te willen lopen dat zij zich persoonlijk willen ontwikkelen. Een andere taal en cultuur maakt hen wijzer. Ook denken studenten dat een stage in het buitenland hun meer kans op een baan biedt.

Veel studenten die niet naar het buitenland willen, zeggen dat ze te veel aan hun omgeving gehecht zijn. Anderen denken dat een stage in het buitenland te duur is of te veel rompslomp geeft. 18 Procent van de studenten zegt nog niet te weten of zo'n stage iets voor hen is.