WIESBADEN - Wat de uitkomsten van voorlopige berekeningen al aangaven is definitief geworden: de economie van Duitsland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gekrompen. Donderdag presenteerde het federale bureau van de statistiek, het Duitse CBS, de officiële cijfers.

De teruggang van Europa's grootste economie met 0,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor is volgens de analisten van het bureau in Wiesbaden vooral te wijten geweest aan de verslechtering van de handelspositie. De groei van de import met 1,9 procent overtrof de exportstijging van 0,7 procent.

Deze verslechtering hangt samen met de koers van de euro. De waarde van de Europese munteenheid is ten opzichte van de dollar flink gestegen en maakt daarmee Duitse producten voor landen buiten de eurozone duurder. De nauwelijks toegenomen binnenlandse vraag (0,1 procent) bood te weinig compensatie om de negatieve effecten van de handelsbalans op te vangen, aldus het bureau.

Analisten zijn overigens verdeeld over de vraag of de Bondsrepubliek nu in een recessie is beland. Formeel is daarvan sprake als een economie twee kwartalen achter elkaar is gekrompen. Strikt genomen geldt dit ook voor Duitsland. Omdat de negatieve groei in het vierde kwartaal van 2002 miniem was, 0,03 procent, menen sommigen echter dat er geen sprake is van een recessie.

Het bureau voor de statistiek meldde donderdag verder dat 37,9 miljoen mensen betaalde arbeid verrichten. Dat zijn er 481.000, ofwel 1,3 procent, minder dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het aantal werklozen steeg met ruim 10 procent tot 3,9 miljoen. "Het aandeel werklozen onder de economisch actieve populatie groeide van 8,4 procent in het eerste kwartaal van 2002 tot 9,3 procent in de betrokken periode."

De mensen die nog werk hebben, spannen zich wel veel meer in. De arbeidsproductiviteit, het bruto binnenlands product per werkende, nam toe met gemiddeld 1,8 procent. Gemeten naar de productiviteit per uur was de toename ook 1,8 procent.