BRUSSEL - De Europese Commissie heeft de EU-landen gevraagd de strijd tegen sociale dumping op te voeren. Sociale dumping is het inhuren van erg goedkope werkkrachten uit andere EU-landen, vaak zonder veel sociale voorzieningen. De commissie kwam donderdag met een aanbeveling voor detachering.

"We zien steeds meer dat er een Europese arbeidsmarkt ontstaat", zei voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie. Om die markt in goede banen te leiden, moeten de lidstaten de bestaande regelgeving beter uitvoeren.

Werknemers moeten gemakkelijker kunnen achterhalen welke sociale rechten zij hebben in de lidstaat waar zij tijdelijk werken.

Regelgeving

De Commissie benadrukte het niet gaat om nieuwe rechten. Er bestaat regelgeving die precies aangeeft wat er moet gebeuren wanneer een werknemer tijdelijk in een andere lidstaat gedetacheerd wordt. De EU-landen mogen zelf kiezen hoe ze die regelgeving willen uitvoeren. Uit onderzoek van de Commissie is echter gebleken dat lidstaten zich te veel richten op national wetgeving, die vaak in strijd is met de Europese regels. Daarom moedigt de Commissie de landen aan beter samen te werken op administratief niveau.

Ook moeten arbeidsinspecteurs mogelijkheden krijgen om hun werk effectiever uit te voeren om zo de rechten van gedetacheerden beter te kunnen waarborgen.