DEN HAAG - De Tweede Kamer pleit bij verkeersminister Camiel Eurlings voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht langs de A27.

Een ruime meerderheid van ChristenUnie, CDA, VVD en SP wil de verbreding van die weg en andere voorziene werkzaamheden zoals aan de brug bij Gorinchem combineren met de aanleg van de spoorverbinding.

"Als je toch gaat sleutelen aan de brug en rivierverruiming, kan je dat combineren met zo'n spoorlijn", aldus CDA'er Jan Mastwijk. ChristenUnie-collega Ernst Cramer is benieuwd of de spoorlijn daardoor goedkoper wordt.

Nieuwe reizigers

Blijkens een onderzoek van bouwbedrijf BAMRail en ingenieursbureau Goudappel Coffeng zou een nieuwe lijn tussen Utrecht en Breda dagelijks 45.000 'nieuwe reizigers' kunnen trekken. Dat zijn er veel meer dan duizend extra per dag, waar een onderzoek uit 1999 op rekende.

Effecten

Cramer wil ook weten wat de effecten zijn van de lijn op de bestaande knelpunten op de noord-zuidverbinding, zoals de A16 (Moerdijkbrug) en de A2. Als de reizigerscapaciteit op de as Utrecht-Breda wordt vergroot, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de parallel lopende A16 en A2.

"De prijs van een nieuwe spoorlijn langs de A27 moet dus beoordeeld worden in samenhang met de kosten van de eventuele verbreding van de A2 of A16 in de toekomst."

Samenwerking

BAMRail heeft geopperd dat de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Breda zou kunnen worden uitgevoerd in publiek-private samenwerking, in combinatie met woningbouw.

Spoorbeheerder ProRail juicht het initiatief van BAMRail toe en is bereid mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek. De nieuwe spoorlijn kan een bijdrage leveren aan de strijd tegen de files op de snelweg A27.

Bestuursvoorzitter Bert Klerk van ProRail heeft in het verleden al gepleit voor publiek-private samenwerking bij het aanleggen van rails. Dat is volgens hem ook een optie voor de spoorlijn Utrecht-Breda.

EVO

De verladersorganisatie EVO is ook positief. Zij noemt het "van groot belang" dat de aanleg van de spoorlijn bestuurlijk apart van de verbreding van de A27 wordt uitgevoerd.

"Wanneer dit niet gebeurt, bepaalt het langzaamste project het tempo van de uitvoering", vreest de belangenorganisatie.

ZIE OOK:

Kamer schaart zich achter advies spoorlijn Breda-Utrecht