DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft forse kritiek op de manier waarop de overheid het jaarlijkse budget van 2 miljard euro besteedt om werklozen aan de slag te helpen. Volgens de Kamer is het volstrekt onduidelijk of het geld goed terecht komt.

Tijdens een overleg met minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken eisten alle fracties woensdag een betere verantwoording van de middelen.

Doelmatig

Het CDA denkt dat een besparing mogelijk is door het geld doelmatiger uit te geven. Dat zou kunnen door de subsidies meer te richten op werklozen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum kunnen mensen die voldoende uitzicht hebben op een baan zichzelf wel redden. Van Hijum lijkt in elk geval op steun van de VVD te kunnen rekenen.

Opstelling

De opstelling van Donner viel helemaal verkeerd bij de Kamerleden. Volgens de minister is het onmogelijk te bepalen wat het precieze effect is van de uitgaven voor re-integratie.

Je kunt niet weten of iemand zonder hulp ook een baan had gekregen, zei Donner. "Want dan zou je die persoon moeten kunnen klonen."

Verbijsterd

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent toonde zich "verbijsterd" over deze uitspraak. "De minister is anders altijd zo'n Pietje Precies en nu gooit hij zomaar geld over de balk. Het netto resultaat van re-integratie moet toch beter te meten zijn."

Lange termijn

PvdA-Kamerlid Hans Spekman wil dat het kabinet onderzoek doet naar het effect van arbeidsbemiddeling op lange termijn.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zou daarvoor kunnen worden ingeschakeld. Zijn pleidooi wekte weinig enthousiasme bij andere fracties.

Werkplicht

VVD-Kamerlid Atzo Nicolaï pleitte voor een 'werkplicht' voor bijstandsgerechtigden. Zij zouden aan het werk moeten in sectoren waar grote tekorten bestaan, zoals de land- en tuinbouw of de zorg.

Staatssecretaris Aboutaleb wees erop dat bijstandsgerechtigden volgens de huidige wet al verplicht zijn beschikbare banen te aanvaarden.