SITTARD - Wegener en Media Groep Limburg (MGL) fuseren voorlopig nog niet tot een uitgeverij. Dat plan van eigenaar Mecom is voorlopig in de ijskast gezet, liet directeur Johan Boermann van MGL woensdagavond weten. Met de nadruk op "voorlopig".

Door deze uitkomst in het overleg met de ondernemingsraad verdwijnen er geen 78, maar 48 banen bij MGL.

Het gaat om functies die voortaan centraal bij Wegener kunnen worden vervuld, zoals administratie en ICT.

Ontslagen

Bij de redactie van de Limburgse kranten vallen geen ontslagen. Ook blijft de Limburgse identiteit van de kranten, die vanaf mei in tabloidformaat verschijnen, gewaarborgd.

Die zou in het gedrang komen als de krant grotendeels volgens het stramien van Wegener zou worden gemaakt.

Samensmelting

De Britse eigenaar wilde Wegener en MGL samensmelten tot één Mecom-uitgeverij. Dat blijft ook de langetermijndoelstelling.

Maar eerst moeten volgens Boermann bij Wegener nog enkele zaken in orde gebracht worden.

MGL

MGL staat er beter voor dan uitgever Wegener, die op een aantal gebieden nog moet moderniseren, zei Boermann.

Als dat gebeurd is, ontstaat een nieuwe situatie, waarbij uiteindelijk één uitgeverij wordt gevormd.

Samenwerking

Ook al gaan Wegener en MGL voorlopig niet in elkaar op, toch wordt er voortaan intensief samengewerkt op alle gebieden die niet identiteitsgevoelig zijn.

Dus de krant blijft een typisch Limburgse identiteit houden, andere functies kunnen net zo goed in Nijmegen of Apeldoorn uitgeoefend worden, aldus Boermann. Die functies verdwijnen dan in Sittard, waar MGL gevestigd is.

Kleiner formaat

De redactie van het Limburgs Dagblad en de Limburger ging woensdag nagenoeg unaniem akkoord met de overstap naar een kleiner formaat krant.

De redactie houdt er wel aan vast dat de krant op tabloidformaat zelfstandig kan worden gemaakt. Volgens Boermann is dat gegarandeerd.