DEN HAAG - De gemiddelde tarieven bij de notaris voor familiezaken als een testament of een verklaring van erfrecht stijgen, die voor akten rond onroerend goed zijn gedaald.

Dat blijkt uit een rapportage van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie over het notariaat in 2006. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ontwikkeling van de tarieven past in de trend die zich voordoet sinds de notariële tarieven zijn vrijgelaten.

Toegenomen

De afgelopen jaren is het aantal notarissen toegenomen. In 2006 bleek 13 procent van hen vrouw. Vanaf 2002 neemt de vraag naar notariële akten weer toe. Twee jaar geleden leidde dat tot het opstellen van ruim 1,8 miljoen akten.

Uit ander onderzoek blijkt volgens Albayrak dat er geen directe aanwijzingen zijn dat marktwerking leidt tot kwaliteitsverlies onder notarissen.

Prijsvechters maken volgens de onderzoekers niet meer fouten dan andere notarissen en bieden ook volledige service. Verder onderzoek is volgens hen nodig of de toegenomen concurrentie nadelen met zich meebrengt.

Integriteit

Albayrak kondigt aan dat ze met voorstellen wil komen om het toezicht op de integriteit in het notariaat te versterken. Eerder bleek uit onderzoek dat de controle van notarissen op hypotheken of de overdracht van onroerend goed soms te kort schiet.

Het aantal klachten over de beroepsgroep dat bij tuchtcolleges wordt ingediend, is tussen 1999 en 2006 toegenomen. Twee jaar geleden werden 412 klachten ingediend. De tuchtcolleges registreren geen gegevens over de aard ervan.