DEN HAAG - Het Rijk grijpt in om de aanleg van een tweede Kaagbaan bij Schiphol veilig te stellen na het besluit van de provincie Noord-Holland om geen ruimte meer te reserveren voor zo'n baan.

De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte) lieten dat de Tweede Kamer dinsdag weten. Het Rijk zal zonodig zelf van de wettelijke mogelijkheden gebruik maken, schrijven ze.

"Het kan via het instrumentarium van de Wet op de ruimtelijke ordening op ongewenste ruimtelijke wijzigingen of ontwikkelingen reageren."

In het uiterste geval kunnen ze met een "vervangingsbesluit" ingrijpen en na 1 juli, wanneer de nieuwe Wet op de ruimelijke ordening intreedt, met een zogenoemde "reactieve aanwijzingsbevoegdheid".

Debat

GroenLinks wil snel een debat over de brief. De ministers zetten volgens de oppositiefractie "een erg zwaar middel" in. Verder lijkt een verdere uitbreiding van Schiphol "erg strijdig" met de kabinetsplannen rond het klimaat.

De huidige reservering voor een nieuwe Schipholbaan liep op dinsdag af. Het provinciebestuur wilde de regeling aanvankelijk verlengen, maar zag er onlangs van af.

De reden die gedeputeerde Ton Hooijmaijers gaf was dat minister Eurlings niet kan garanderen dat de Aalsmeerbaan in ruil voor een parallelle Kaagbaan dichtgaat.

Varianten

Aanpassing van het banenstelsel, waaronder de aanleg van zo'n Kaagbaan, is echter een van de vier varianten voor de verdere ontwikkeling van Schiphol die het kabinet wil uitzoeken om eind 2009 een definitieve keuze te maken.

Ptovinciebestuurder Hooijmaijers is verrast door de brief van de ministers. "Er staat voor het eerst in dat de tweede Kaagbaan van nationaal belang is.

Ik heb een week geleden nog om zo'n brief gevraagd, maar de minister is er toen niet mee gekomen. Als dat dan niet gebeurt, dan zeg je op een gegeven moment: ga jij je moeder maar pesten."

Helderheid

Volgens Hooijmaijers is het belangrijk dat er eindelijk helderheid komt voor inwoners en grondeigenaren in het gebied. "We wachten al twee jaar op duidelijkheid en elke keer is de reservering van die tweede Kaagbaan verlengd. Ik heb mijn stinkende best gedaan om de reservering nog voor een derde keer te verlengen, maar het houdt natuurlijk wel een keertje op.

Voor ons ligt de zaak heel duidelijk: een baan erbij is een baan eraf. De minister heeft daarover onvoldoende duidelijkheid gegeven. Je kunt besluiten ook niet blijven uitstellen. Dan ben je nog onbetrouwbaarder dan de weerman."