AMSTERDAM - De overheidsschuld bedroeg eind 2007 bijna EUR 254 miljard. Dit is EUR 2 miljard minder dan eind 2006, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

De overheid behaalde voor het tweede opeenvolgende jaar een overschot op de begroting. In 2007 bedroeg het overschot EUR 2,2 miljard. Een jaar eerder was dat EUR 2,7 miljard, zo blijkt uit eerste ramingen.

Loonbelasting

De uitgaven van de overheid namen in 2007 met 4,3% toe terwijl de inkomsten met 4,1% stegen. 'De stijging van de inkomsten komt voor meer dan de helft door de ontvangsten uit de loonbelasting, die met EUR 6 miljard zijn toegenomen.

De BTW-opbrengsten stegen met EUR 3 miljard. De toegenomen uitgaven kwamen voornamelijk door gestegen loonkosten, overheidsinvesteringen en uitgaven voor zorg en welzijn', aldus het CBS.

Superdividend

De overheid ontving in 2007 voor EUR 1,8 miljard aan superdividend uit overheidsdeelnemingen. Conform de Europese boekhoudregels mogen deze superdividenduitkeringen niet als inkomsten geboekt worden. Deze opbrengsten worden wel deels aangewend voor het doen van extra uitgaven.

Overheidsschuld

De overheidsschuld is in 2007 verder gedaald naar 45,4 procent van het bbp. In 2006 was dit nog 47,9 procent.

De Nederlandse schuldquote ligt daarmee ver onder de Europese bovengrens van 60 procent. In 1993 bereikte de EMU-schuldquote nog een piek van 78,5 procent. Per hoofd van de bevolking bedraagt de schuld nu 15,5 duizend euro.

Overschot

De overheidsschuld kon in 2007 met EUR 2,0 miljard dalen, doordat er een overschot op de begroting gerealiseerd werd van EUR 2,2 miljard.

In 2007 is verder voor bijna EUR 3 miljard aan deelnemingen verkocht. 'Dit heeft niet geleid tot een grotere afname van de schuld, omdat de overheid ruim EUR 3 miljard extra aan derden heeft uitgeleend', zo meldt het statistiekbureau.

Schulden

De langlopende schulden waaronder de staatsleningen zijn met EUR 5,7 miljard afgenomen. De kortlopende schulden zijn juist met EUR 3,7 miljard toegenomen.