DEN HAAG - De Tweede Kamer fluit minister Camiel Eurlings (Verkeer) terug vanwege zijn plannen voor snellere treinen. Een meerderheid van CDA, VVD en PvdA vindt dat hij zijn werk over moet doen.

Uit een rapport van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer blijkt namelijk dat de maatregelen "niet kosteneffectief" zijn, slecht onderbouwd en van sommige is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het onderhoud. Ook is geen onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten van 160 kilometer per uur rijden.

"Reistijdverbetering moet, als onderdeel van een beter openbaar vervoer, maar of dit de juiste keuzes zijn, is de vraag", aldus CDA-Kamerlid Ger Koopmans.

Volgens VVD'er Paul de Krom maakt het onderzoeksbureau "gehakt" van de plannen van Eurlings.

Doorlichten

De Kamer had om het doorlichten van de maatregelen gevraagd, die een reactie zijn op een eigen motie om 70 miljoen euro uit te trekken om de reistijd tussen de Randstad en bijvoorbeeld Groningen en Zuid-Limburg te verkorten. Op een aantal trajecten zou de maximumsnelheid van 140 op 160 kilometer komen.

PvdA en VVD hebben beide reserves over het nut van reistijdverbetering. "Mensen hebben er meer behoefte aan dat treinen vaker rijden dan dat ze sneller rijden", reageert fractiewoordvoerder Diederik Samsom."

Reistijd

"Als met die 70 miljoen, als het zoveel kost, de reistijd met 15 seconden tot twee minuten kan worden verbeterd, kan het geld veel beter worden besteed", aldus de VVD.

Volgens Eurlings kosten de Kamerwensen veel meer geld. Voor de noodzakelijke spoorveiligheid op de snellere trajecten zou 220 miljoen euro nodig zijn. Volgens het CDA kan dat volgens ProRail en de Nederlandse Spoorwegen veel goedkoper.