DEN HAAG - Het CDA wil dat het kabinet veel stevigere maatregelen neemt om te voorkomen dat kapitaalkrachtige staatsbedrijven vanuit China of Rusland hier hun economische macht gaan gebruiken om politieke invloed te krijgen.

Een Europese vrijwillige afspraak voor meer transparantie vindt het CDA veel te vrijblijvend. De christendemocraten willen dat alleen staatsfondsen hier mogen investeren als ze ook in eigen land Europese investeerders toelaten.

Daarnaast eist het CDA extra waarborgen voor strategische sectoren als de energievoorziening, post, media, defensie of water.

Wet

Het CDA zal dinsdag in een debat het kabinet oproepen met een wet te komen die het mogelijk maakt om af te dwingen dat als er buitenlandse investeerders komen de dienstverlening in strategische sectoren "in geen geval wordt stopgezet"

PvdA

Coalitiegenoot PvdA vindt de Europese afspraken ook te vrijblijvend, maar de partij ziet er weinig in vooraf allerlei waarborgen in te bouwen.

PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang pleit ervoor dat bijvoorbeeld aandeelhouders of de Raad van Commissarissen een rechterlijke toets kunnen aanvragen als ze merken dat buitenlands staatsfondsen politieke motieven hebben met hun investeringen.

Afspraak

Onlangs is in Europa afgesproken dat nationale maatregelen mogen worden genomen tegen overnames door staatsbedrijven van buiten Europa.

Meerdere Europese landen toonden zich bezorgd over de toenemende invloed door het opkopen van steeds meer aandelen en bedrijven.

Toetsing

In Nederland besloot het kabinet half februari te onderzoeken of "het mogelijk en wenselijk is investeringen door buitenlandse staatsfondsen te toetsen op risico's voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid".