WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson heeft maandag een ingrijpende reorganisatie voorgesteld van de manier waarop de overheid toezicht houdt op financiële instellingen in de Verenigde Staten.

Vooral de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken, zou volgens de minister meer bevoegdheden moeten krijgen.

De Fed mag in het voorstel van Paulson voortaan onderzoek doen naar alle financiële bedrijven wier activiteiten mogelijk de stabiliteit van de markt kunnen ondermijnen.

Daaronder vallen bijvoorbeeld ook zakenbanken, hedgefondsen en verzekeraars. Nu mag de Fed alleen dergelijk onderzoek doen bij 'gewone' banken.

Eindverantwoordelijk

Op termijn moet de Fed eindverantwoordelijk worden voor de algehele stabiliteit op de financiële markten. De centrale bank wordt daarmee het hoogste toezichtorgaan op financieel gebied.

"De Fed krijgt de macht om nader onderzoek te doen, overal waar dat voor het behoud van stabiliteit nodig is", aldus Paulson.

Hypotheekverstrekkers

Hypotheekverstrekkers moeten in de plannen van Paulson voortaan voldoen aan landelijk vastgestelde richtlijnen.

Ook pleitte de minister voor een federale commissie die de verlening van vergunningen aan hypotheekverstrekkers door de afzonderlijke staten tegen het licht gaat houden.

Blauwdruk

Paulson sprak van een "blauwdruk" van hoe het toezicht op de financiële sector er in de toekomst uit moet komen te zien.

Het systeem moet flexibeler worden dan het huidige en makkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden, aldus de bewindsman.

Achterhaald

Volgens Paulson is het huidige systeem van toezicht, dat al tientallen jaren van kracht is, achterhaald. Hij sprak tegen dat de hervorming is ingegeven door de huidige crisis op de financiële markten.

Volgens de bewindsman is al langer duidelijk dat het financiële toezicht aan herziening toe is.

Lange termijn

De minister waarschuwde dat veel van zijn plannen bedoeld zijn voor de langere termijn en niet moeten worden doorgevoerd "midden in een stressvolle situatie".

Ook mogen zij geen extra belasting vormen voor een markt die toch al onder druk staat, aldus Paulson.