BRUMMEN - Luchtvaartmaatschappijen moeten vanaf maandag rekening houden met een nieuw, dagelijks geactualiseerd, overzicht van vertraagde vluchten op internet.

Het bedrijf EUclaim heeft op de eigen website (www.euclaim.nl) een lijst gepubliceerd met 600 probleemvluchten.

Problemen

"We maken inzichtelijk bij welke airlines de problemen zitten", aldus directeur Hendrik Noorderhaven van EUclaim, dat schadevergoedingen voor gedupeerden claimt bij luchtvaartondernemingen.

"Het is schrijnend hoe luchtvaartmaatschappijen weglopen voor hun verplichtingen en hoe de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) dat faciliteert."

Debatten

De publicatie van de lijst komt na debatten vorige week in de Tweede Kamer met minister Camiel Eurlings van Verkeer over het onderwerp. EUclaim vindt dat er een taak ligt voor de CDA-bewindsman.

Die moet de IVW aansporen tot strenger optreden tegen de luchtvaartmaatschappijen. De IVW heeft daarvoor immers "de machtsmiddelen".

EUclaim is bereid de IVW te voorzien van gegevens die nodig zijn om grondig onderzoek te doen.

Teleurgesteld

"Wij zijn teleurgesteld dat de IVW niet die bevoegheden gebruikt. De dienst kan het niet of wil het niet en dat is niet prettig voor de consument", reageert CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp.

Bedrijven springen volgens hem in dat gat, maar de Kamer ziet een rol voor de overheid weggelegd.

Nationale geschillencommissie

De Kamer zint op een nationale geschillencommissie zolang een Europese commissie uitblijft. Eurlings is daar nu ook voor, maar zet vraagtekens bij een voorstel daartoe van Haverkamp.

KLM voert de lijst met probleemvluchten aan. Niet verwonderlijk gezien de grote vloot en de vele vluchten.

EUclaim vindt het wel opmerkelijk dat Martinair en ArkeFly "met slechts een kleine vloot vliegtuigen zo hoog scoren" als het gaat om vertragingen.

Overmacht

"We hebben de afgelopen negen maanden veel uitval van vluchten bij beide maatschappijen gezien", zegt Noorderhaven. "Luchtvaartmaatschappijen gebruiken bij het minste of geringste het welbekende argument van overmacht", aldus de directeur van EUclaim.

"Wanprestatie en mismanagement van luchtvaartmaatschappijen worden gemakshalve weggewimpeld."