DE BILT - Het advies- en ingenieursbureau Grontmij schrapt banen. De onderneming zal daartoe tijdelijke contracten niet verlengen. Bovendien overweegt het bedrijf onderdelen af te stoten. Dat heeft Grontmij woensdag bekendgemaakt.

Het bureau heeft te lijden onder de economische recessie in Nederland. Investeringen in de publieke en de private sector worden uitgesteld. Hierdoor neemt de concurrentiedruk toe en dalen de inkomsten. Daar komt nog bij dat de pensioenlasten van Grontmij 3 miljoen euro zijn gestegen.

De resultaten van projecten blijven achter bij de verwachtingen, stelt de onderneming. De bouw- en installatiemarkt heeft te maken met een sterk afnemende vraag naar nieuwe woningen en kantoren.

Als deze ontwikkelingen zich voortzetten, zal volgens Grontmij het netto operationeel resultaat dit jaar aanzienlijk lager uitvallen dan vorig jaar. Toen bedroeg het nog 13,9 miljoen euro.