DEN HAAG - Ondernemers die verstrikt raken in de wirwar aan regels kunnen te rade gaan bij het Meldpunt Strijdige Regels. De ondernemersorganisatie MKB-Nederland heeft woensdag samen met het ministerie van Economische Zaken een telefonische- en internethelpdesk geopend om klem zittende ondernemers de helpende hand te bieden.

Zo worden veel horecaondernemers tot wanhoop gedreven doordat de Warenwet eist dat zij de vloer van hun etablissement glad en goed schoon houden voor de hygiëne. Het Arbobesluit schrijft namelijk voor dat de vloer juist stroef moet zijn om het risico van uitglijden en ongelukken tijdens het werk te verminderen.

"De grote hoeveelheid regels, vaak de onduidelijkheid daarvan en soms zelfs de tegenstrijdigheid van regels, belemmeren de ontwikkeling van het ondernemerschap in Nederland", stelt het ministerie in een toelichting. Volgens driekwart van de ondernemers moet het terugdringen van de administratieve lastendruk (regelgeving) daarom de eerste prioriteit zijn in het overheidsbeleid.

Tot 1 september blijft het Meldpunt Strijdige Regels geopend. Op basis van de knelpunten die ondernemers melden, worden projectteams ingesteld die zullen zoeken naar praktische oplossingen. Zo kunnen volgens Economische Zaken soms regels eenvoudiger worden en al te detaillistische voorschriften worden geschrapt. Ook zouden instanties die toezien op de naleving van regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en de Warenwet beter kunnen samenwerken.