AMSTERDAM - Nederlandse topmanagers verdienen te weinig. Hun salaris zou daarom de komendejaren moeten stijgen. Dat zeggen topmanagers Kees van Lede van Akzo Nobel enAntony Burgmans van Unilever woensdag in interviews met Trouw.

Volgens de twee topmanagers zijn de pogingen van het kabinet om de stijging vande lonen in de top van het bedrijfsleven aan banden te leggen gedoemd temislukken. Topmanagers kunnen zich altijd nog in het buitenland latenuitbetalen, zo stellen zij in Trouw.

De topondernemers noemen Nederland 'geen grote betaler'. Nederland zou zichvolgens hen niet kunnen onttrekken aan het de verhogingen van de beloning voortopmanagers omdat de buitenwereld dit ook doet. Beide ondernemers vinden dat dekritiek zich richt tegen de verkeerde ondernemingen. Gegraaid wordt er niet bijmultinationals als Akzo Nobel of Unilever, maar bij kleinere bedrijven, aldusBurgmans en Van Lede.