UTRECHT - De Algemene Onderwijsbond is van plan 10 april een demonstratieve actie te voeren. Dat gebeurt tijdens het overleg over het Actieplan Leerkracht met minister Ronald Plasterk (Onderwijs).

De algemene vergadering van de AOb toonde zich vrijdag in Utrecht bezorgd over het trage tempo van het overleg met werkgevers en minister. Daarnaast menen de leden dat er te weinig geld is om de positie van de leraren echt te verbeteren.