DEN HAAG - De volksverzekering AWBZ kan in 2012 teruggebracht worden tot zijn kern: De vergoeding van langdurige zorg voor mensen die al vroeg gehandicapt zijn en voor verstandelijk gehandicapten.

Ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten zou dan bij de zorgverzekeraars komen te liggen. Dat staat in het ontwerpadvies over de AWBZ dat de Sociaal-Economische Raad (SER) vrijdag heeft gepresenteerd.

Op korte termijn kan alleen de op herstel gerichte zorg, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, uit de AWBZ naar de zorgverzekeraars. Sociale hulp gaat naar de gemeenten.

Geen grote ingreep

Met het advies ziet de SER af van een grote ingreep in de AWBZ op korte termijn. Bedragen wilde Rinnooy Kan niet noemen maar eerder was sprake van een bedrag van hoogstens 2 miljard op een totaal AWBZ-budget van ruim 20 miljard.

Volgens de SER-voorzitter volstaan de voorgestelde ingrepen om de problemen binnen de AWBZ het hoofd te bieden: Klachten over de kwaliteit van de zorg, het uit de hand lopen van de kosten, de vergrijzing en het dreigende personeelstekort.

Overigens wees Rinnooy Kan erop dat de sterke groei van de AWBZ zich vooral voordeed in de eerste drie jaren van deze eeuw. Daarna vlakte deze af.

Zorgverzekeraars

In 2012 zou de zorg voor ouderen en voor chronisch zieken en gehandicapten bij de zorgverzekeraars moeten liggen. Daar zijn drie opties voor waaruit de SER nu nog niet wil kiezen.

Deze zorg zou onder de zorgverzekering kunnen gaan vallen. Ook zouden cliënten een aparte 'careverzekering' bij een zorgverzekeraar kunnen afsluiten. Laatste optie is dat de verzekeraars deze delen van de AWBZ gaan uitvoeren.

De SER moet het advies half april nog officieel vaststellen, waarna het zal worden aangeboden aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid).