ROTTERDAM - Als een Rotterdamse brandweerman in diensttijd op de kazerne moet slapen om zo snel mogelijk te kunnen uitrukken als er brand uitbreekt, is hij dan aan het werk of niet? Volgens de Abvakabo FNV blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof in oktober 2000 over de werk- en rusttijden van een Spaanse arts van wel, maar dat komt niet tot uiting op het loonstrookje.

De Abvakabo maakte dinsdag bekend duidelijkheid te willen scheppen door een proefprocedure te starten namens de Rotterdamse brandweerman F. van Hengst. Volgens de vakbond is het zogeheten SIMAP-arrest niet alleen van toepassing op brandweermannen, maar geldt de uitspraak ook voor veel werknemers in de zorg en bij de politie.

Het ministerie van Sociale Zaken houdt volgens vice-voorzitster E. Snoeij van de Abvakabo de boot af in de discussie over arbeidstijden wegens de grote gevolgen van het arrest. De personeelskosten in de zorg en bij andere overheidsdiensten waar zogenoemde aanwezigheidsdiensten worden gedraaid, kunnen volgens haar behoorlijk oplopen als gevolg moet worden gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof.

Snoeij krijgt bijval van europarlementariër T. Bouwman van GroenLinks. Volgens hem is Nederland niet de enige EU-lidstaat dat zich afzijdig houdt van het SIMAP-arrest. "De jurisprudentie moet eigenlijk al per 1 augustus 2003 door de lidstaten in de nationale regelgeving zijn verwerkt, maar de landen zijn eerder op zoek naar manieren hoe ze er onderuit kunnen komen."

Over ongeveer een maand verwacht de Abvakabo naar de rechter te stappen. Daarvoor wil de bond eerst nog praten met de formele werkgever van de brandweerman, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

Van de 24-uursdiensten die Van Hengst draait, wordt volgens de Abvakabo momenteel ten onrechte acht uur aangemerkt als rusttijd. "Hij slaapt in een bed op de kazerne en in die uren moet hij paraat staan als er een brand uitbreekt. Dat slaapt anders dan thuis", aldus zijn advocaat L. Ongenae.

De raadsman benadrukt dat zijn cliënt niet probeert "slapend rijk te worden", maar dat gaat om een principekwestie. "Nu heerst er onduidelijkheid over wat werk- en rusttijden zijn en over de vraag of sprake is van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Volgens Europese richtlijnen geldt een maximale werkweek van 48 uur, maar Van Hengst draait volgens zijn loonstroken wel eens weken van 54 uur. Wat doen we met de uren die hij slapend doorbrengt?"

Vakbondsbestuurster Snoeij stelt wel dat wanneer Van Hengst zijn gelijk haalt bij de rechter, het gevolg is dat hij of beter betaald moet worden, of minder uren kan werken. "Als dat moet worden doorgetrokken naar andere sectoren, zal dat behoorlijk wat losmaken."