AMSTERDAM - De aandeelhouders van Philips hebben een nieuw beloningspakket voor de top van het elektronicaconcern afgekeurd.

Zij stemden tegen het beloningsvoorstel omdat daarin een optieregeling was opgenomen waarin bestuurders ook opties zouden ontvangen als het bedrijf ondermaats presteert.

Een groep Nederlandse institutionele beleggers uitte zijn ongenoegen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op donderdag.

Code-Tabaksblat

Zij vinden de bonussen voor de Philips-top in strijd met de code-Tabaksblat ten aanzien van beloningen in het bedrijfsleven. Zij wezen daarnaast op de huidige politieke en maatschappelijke discussie over topbeloningen.

De aanmerkingen van de aandeelhouders kregen navolging. Uiteindelijk stemde 57,7 procent van de aandeelhouders, onder wie enkele grote buitenlandse partijen, tegen de voorgestelde beloningsstructuur.

Met de gewone salarissen voor het bestuur van Philips stemden de aandeelhouders wel in.