AMSTERDAM - Het ziekteverzuim binnen de gezondheidzorg lijkt voor het eerst sinds 2000 weer te stijgen. Als de trend doorzet, kan de stijging dit jaar ruim 97 miljoen euro extra kosten.

Die conclusie heeft Vernet, het bedrijf dat het verzuim van het gros van alle werknemers in de zorg registreert, donderdag getrokken bij de presentatie van nieuwe cijfers.

Het gaat met name om langdurig verzuim. Volgens een woordvoerster scoort thuiszorg het hoogst op langdurige ziekte. Eind 2006 lag het verzuim binnen de zorg gemiddeld op 5,6 procent. Een jaar later was dat percentage gestegen tot 5,9.

Jaren negentig

In de tweede helft van de jaren negentig lag het verzuim binnen de gezondheidszorg enkele procenten hoger dan nu. Volgens Vernet scoorde bijvoorbeeld thuiszorg toen een gemiddeld verzuim van circa 10 procent.

Intensieve campagnes van de overheid om onder meer werkomstandigheden te verbeteren en zieken te begeleiden bij het terugkeren naar hun werkplek bleken succesvol. Vernet waarschuwt dat nu een omslagpunt dreigt.

Fusiegolf

Deskundigen houden er rekening mee dat de fusiegolf binnen de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor de stijging van het ziekteverzuim.

Fusies brengen doorgaans veel stress met zich mee onder het personeel. Medewerkers maken zich vaak zorgen om het voortbestaan van hun functie en om hun toekomst.