AMSTERDAM- Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar een recordaantal van bijna 52.000 cliënten met succes geholpen bij het vinden van een baan.

Van hen gingen er 31.000 aan de slag na een re-integratietraject. De anderen kregen alleen begeleiding van een re-integratiecoach.

"Sinds de oprichting van UWV was 2007 het jaar waarin we het beste hebben gepresteerd", zei bestuursvoorzitter Joop Linthorst donderdag bij de presentatie van het jaarverslag.

Klachten

De klanten zijn ook een stuk tevredener dan in 2006. "Toen gaven zij UWV een 6,1, in 2007 een 6,7." Het aantal klachten nam vergeleken bij 2006 met 40 procent af tot 13.000.

Werkloos

Verreweg de meeste mensen (41.000) die via UWV weer aan de slag gingen, waren langer dan een half jaar werkloos. Ook ruim 10.000 arbeidsongeschikten werden aan een baan geholpen. Aan deze resultaten heeft ook de gunstige economie haar steentje bijgedragen, aldus het jaarverslag.

WW-uitkering

Zowel het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering als het aantal WW'ers is vorig jaar afgenomen. Het aantal WW-uitkeringen daalde van 249.000 naar 192.000.

Het totale aantal arbeidsongeschikten -zowel 'oude' WAO'ers als mensen met een nieuwe WIA-uitkering- liep terug van 861.000 naar 844.000.

Wajongers

Maar het aantal Wajongers, jonggehandicapten met een uitkering, blijft toenemen. Eind vorig jaar verstrekte UWV 167.000 Wajong-uitkeringen, 30.000 meer dan vier jaar geleden.

Als er niets gebeurt, zijn er in 2050 tussen de 450.000 en 500.000 Wajongers. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken komt voor de zomer met voorstellen om de groei terug te dringen.

Prikkel

Annette Dümig van de Raad van Bestuur van UWV, gaat ervan uit dat de bewindsman een prikkel inbouwt voor Wajongers om te gaan werken. Nu houden zij er blijkens onderzoek niets van over.

Een derde van de Wajongers zal nooit kunnen werken, aldus Dümig. Het gaat om mensen die in instellingen verblijven. Ongeveer 40.000 Wajongers hebben nu werk, van wie twee derde in een sociale werkplaats.

"Dan zijn er nog 60.000 over die niet werken, maar wel de mogelijkheden hebben op enige wijze te participeren". Daar ligt een taak voor UWV, maar ook het onderwijs en de zorg kunnen een bijdrage leveren door jongeren meer voor te bereiden participatie.