DEN HAAG - Huiseigenaren zijn dit jaar 80 euro meer kwijt aan bijkomende woonlasten. Voornaamste oorzaak van de verhoging zijn de gestegen belastingen, zoals het eigen woningforfait en de overdrachtsbelasting. Dat blijkt dinsdag uit de Woonlastenmonitor die dit jaar voor het eerst is verschenen.

De monitor is opgesteld door het Coelo, het Groningse centrum voor onderzoek van de economie van lagere overheden in opdracht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Riolering

Bijkomende woonlasten zijn de lasten naast hypotheekkosten, zoals heffingen op water, energiekosten, riolering en waterschapslasten. Van alle kosten die woningeigenaren jaarlijks kwijt zijn, gaat 51 procent op aan de hypotheek. Van de overige woonlasten wordt 45 procent opgelegd door de rijksoverheid.

De 80 euro die een gemiddeld huishouden meer kwijt is aan bijkomende kosten gaat voor het overgrote deel (79 procent) naar het Rijk. Het gaat in hoofdzaak om gestegen belastingtarieven veroorzaakt door hogere huizenprijzen. Slechts 14 procent, rekende het Coelo uit, gaat naar gemeenten en 7 procent van de 80 euro vloeit in de kas van de waterschappen.

Compensatie

Volgens het Coelo speelt de Onroerend Zaak Belasting (OZB) nauwelijks een rol bij de stijging van woonlasten. Gemiddeld betalen huiseigenaren dit jaar 0,02 procent ofwel 6 euro meer aan OZB. Gemeenten hebben de OZB-tarieven verlaagd als compensatie voor de gestegen woningprijzen. "Het Rijk heeft dit niet gedaan bij de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait", meldde de VNG dinsdag.

De VNG benadrukt dat de 80 euro een gemiddelde is. Elk huishouden kan hiervan afwijken door bijvoorbeeld de gezinssituatie of de woninglocatie.