ZOETERMEER - Het aantal niet-werkende werkzoekenden bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) is in april gelijkgebleven. In voorgaande jaren nam het aantal in april nog sterk af.

De Centra voor Werk en Inkomen hebben dat maandag gemeld. De bureaus noteerden meer werkzoekende vrouwen, minderheden en veertig-plussers. Daarentegen lieten vooral seizoensgebonden bouwvakkers en landbouwpersoneel zich uitschrijven. Ook de jeugdwerkloosheid nam iets af.

In de registers stonden per 1 mei 590.000 niet-werkenden ingeschreven voor een baan. Dat is 7,9 procent van de beroepsbevolking. Daartegenover staat een afnemend aantal vacatures. In de eerste vier maanden van 2003 werden 63.000 vacatures ingediend bij de CWI's: 3 procent minder dan in dezelfde periode in 2002.