VOORBURG - Vorig jaar zijn ruim 80.000 woningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal sinds 1998 en 10 procent meer dan in 2006. Er kwamen vooral appartementen bij, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2007 kwam 21 procent meer appartementen gereed dan in 2006. Het aantal eengezinswoningen dat werd opgeleverd steeg met 5 procent. Van alle gereedgekomen woningen was vorig jaar 38 procent een appartement.

Kritiek

De Vereniging Eigen Huis is blij met het relatief hoge aantal nieuwe nieuwbouwwoningen, maar heeft ook stevige kritiek op de bouwpraktijk in Nederland. "Nog steeds worden er veel te veel appartementen en veel te weinig huizen met tuin en garage gebouwd", constateert een VEH-woordvoerder.

"Voor de grondbezitter en de opdrachtgever is dat lucratief, omdat je dan veel woningen op weinig ruimte kunt bouwen. Maar Nederlanders hebben juist behoefte aan hele andere woningen."

Trend

VEH heeft ook geen goed woord over voor de trend om appartementen te bouwen zonder balkon en berging. "Volgens het bouwbesluit is dat niet meer verplicht en dus zien sommige bouwers er van af omdat soort belangrijke voorzieningen aan te leggen. Krankzinnig!", meent de VEH-zegsman.

Volgens hem is het belangrijk dat het bouwbesluit snel weer minimumeisen bevat wat betreft de bergings- en buitenruimte. Daarnaast moet de Tweede Kamer zo snel mogelijk de wetgeving voor grondbezit zo wijzigen dat ongebreidelde speculatie tot het verleden gaat behoren.

Exorbitant

"De grondprijzen worden nu exorbitant hoog door speculatie en dat leidt tot navenant hoge huizenprijzen. Aan die praktijk moet een einde komen."

Eind vorig jaar telde Nederland ruim zeven miljoen woningen. De komende jaren gaat dat aantal verder omhoog. In 2007 gaven gemeenten bouwvergunningen af voor bijna 88.000 nieuwbouwwoningen. Het aantal afgegeven vergunningen daalde wel met 9 procent ten opzichte van 2006. Desondanks nam de totale voorraad nog op te leveren woningen toe tot bijna 177 duizend.

De woningvoorraad steeg vorig jaar met 64.000 appartementen en huizen. Tegenover de komst van 80.000 nieuwbouwwoningen en ruim 7.000 woningen door verbouw of woningsplitsing, staat de sloop van bijna 24.000 woningen.