AMSTERDAM - Beleggen is uit. Volgens het Centrum voor Marketing Analyses hebben het afgelopen jaar 320.000 mensen de effectenbeurs de rug toegekeerd. Circa 20.000 stapten juist in. Dat blijkt uit een onderzoek onder duizend huishoudens dat maandag is gepresenteerd.

Het aantal beleggende huishoudens nam in een jaar tijd af van ,67 miljoen naar 1,37 miljoen. Deze marktomvang is vergelijkbaar met de situatie in 1998. Het voorjaar van 2000 zal nog lange tijd het onbetwiste hoogtepunt zijn. Ten tijde van de beursgang van internetbedrijf World Online telde Nederland ruim 1,9 miljoen beleggende huishoudens.

Bij de aantallen gaat het om huishoudens die beleggen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten of aandelenleaseconstructies. De portefeuille van particuliere beleggers vertoont een voortgaande verschuiving richting obligaties en beleggingsfondsen. De beleggingen worden daarmee veel minder risicovol dan in de late jaren negentig het geval was.

Twee van de drie particuliere beleggers hebben een belegd vermogen dat minder is dan 50.000 euro. Er is volgens het onderzoek een zeer sterk verband met leeftijd: hoe ouder men is, des te groter het vermogen.