BAARN - De strengere regels in het nieuwe Bouwbesluit, dat op juli 2002 jaar van kracht wordt, stuwen de prijzen van nieuwbouwwoningen op met 5 tot 10 procent. Dat heeft het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB, meer dan 4000 leden) berekend.

In het Bouwbesluit zijn allerlei regels aangescherpt, zoals die op het gebied van brandveiligheid, geluid en beveiliging. Maar ook de maten in nieuwe huizen zijn aangepast omdat de gemiddelde Nederlander de laatste jaren langer is geworden.

Dat alles leidt tot meer en ook duurdere materialen en bovendien tot hogere arbeidskosten in de bouw. Daarvoor krijgt de koper dan wel een kwalitatief beter huis, zo troost het NVOB kopers-in-spé.