DEN HAAG - De overheid is bezorgd dat de balans voor het betalen van belastingen verschuift naar kleine en middelgrote ondernemingen ten gunste van Nederlandse multinationals. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën gezegd in een vraaggesprek met het ANP.

"Het mag niet zo zijn dat straks alle belastingen door het midden- en kleinbedrijf worden gedragen", aldus De Jager. De staatssecretaris kon niet zeggen wat voor maatregelen hij wilde ondernemen om dit tegen te gaan.

Het aantal bedrijven dat de winst drukt, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen, kan volgens De Jager in de toekomst toenemen.

"Het taboe is bijvoorbeeld verdwenen om een onderneming helemaal met vreemd vermogen te financieren, waardoor je een enorme rente-aftrekpost krijgt", aldus De Jager.

Fiscale constructies

De staatssecretaris gaf aan dat grote ondernemingen daarnaast fiscale constructies kunnen gebruiken om minder belasting te betalen in Nederland. "Ik ben hier kritisch naar aan het kijken op het moment."

Spoeddebat

De staatssecretaris ontkende, zoals eerder in een spoeddebat eind vorige maand, dat de fiscale wetgeving het voor grote in Nederland gevestigde bedrijven eenvoudig maakt om onder het betalen van belasting over hier behaalde winst uit te komen.

Vooral SP en GroenLinks toonden zich bezorgd over berichten over Nederland als een soort belastingparadijs waar ondanks recente reparatiemaatregelen de meeste beursgenoteerde bedrijven geen winstbelasting zouden betalen.

Belastingparadijs

"Nederland is geen belastingparadijs", herhaalde De Jager. "Een belangrijk deel van de winst van Nederlandse multinationals wordt in het buitenland gemaakt. Het Nederlandse systeem kijkt vooral naar winst die ze in Nederland maken."

Aan de AEX-index genoteerde ondernemingen betalen dit jaar samen naar verwachting 1,8 miljard euro aan vennootschapsbelasting, aldus De Jager.

Klachten

Nederlandse multinationals zoals Philips en Royal Dutch Shell hebben in november vorig jaar geklaagd over belastingmaatregelen. Ze gaven aan dat bepaalde maatregelen het vestigingsklimaat van Nederland schaden. ING dreigde zijn hoofdkantoor te verhuizen.

Het is volgens De Jager belangrijk multinationals in Nederland te houden, ook voor het midden- en kleinbedrijf. De grote concerns leveren Nederland werkegelegenheid, geld en kennis.

Hoge inkomens

De overheid heeft vorige week onder meer maatregelen aangekondigd om hoge inkomens te belasten. "Ik ben ervan overtuigd dat de belastingmaatregelen het vestigingsklimaat niet schaden", aldus De Jager.

Prijsvechter

Nederland is met een belastingtarief van 25,5 procent geen prijsvechter in vergelijking met de rest van Europa. De kracht van Nederland als vestigingsland ligt volgens De Jager onder meer in de vele belastingverdragen, de hoogopgeleide bevolking en de goede infrastructuur.