DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) ziet in de recente economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) geen reden het financiële beleid aan te passen.

Hij zei dat donderdag na afloop van de ministerraad. De woensdag gepresenteerde cijfers wijzen volgens hem zoals verwacht op een iets langzamere economische groei, maar ze bevestigen ook dat Nederland het "buitengewoon goed" doet in vergelijking met andere Europese landen.

Het CPB voorspelt voor dit jaar een groei van 2,25 procent en voor 2009 1,75 procent. De werkloosheid neemt volgend jaar weer toe.

Voorjaarsnota

Bos bereidt momenteel de voorjaarsnota voor, waarin de begroting zonodig kan worden bijgesteld vanwege financiële mee- of tegenvallers. Daarvoor voert hij gesprekken met alle ministers. Tot op heden zijn er vijf langsgeweest, aldus Bos.

Reactie

De CPB-vooruitzichten wijzen volgens de bewindsman wel op de noodzaak te reageren op de dreigende krapte op de arbeidsmarkt. Bos wees erop dat het kabinet een commissie onder leiding van TNT-topman Peter Bakker heeft gevraagd met voorstellen te komen om de arbeidsparticipatie te verhogen.