DEN HAAG - Het voorjaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties is in de tweede helft van april. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken donderdag laten weten.

"De partijen hebben er behoefte aan", zo zei minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken. Hij vond dat een goed teken. Volgens Donner hoeft het overleg niet per se besluiten op te leveren. Maar het is naar zijn zeggen niet louter een beleefdheidsbijeenkomst.

Doorgang

Vorige maand was het nog maar de vraag of het traditionele overleg dit jaar door zou gaan. Er moest wel een agenda komen waarover zinvol te praten viel en niet vastlopen in een discussie over ontslagrecht waarover werkgevers en vakbeweging lijnrecht tegenover elkaar staan.

Agenda

De agenda moet nog in onderling overleg worden vastgesteld, maar over ontslagrecht zal het niet gaan. De partijen willen praten over de gevolgen van de recente economische ontwikkelingen.

Donner wilde niet ingaan op de vraag welke thema's voor hem prioriteit hebben. Maar hij wees er wel op dat de jongste cijfers van het CBS aangeven dat de werkloosheid niet meer daalt.

Koopkracht

De vakbeweging wil het vooral hebben over de koopkracht die blijkens de cijfers van het Centraal Planbureau onder druk staat. Volgens het CPB moet Nederland in de tweede helft van dit jaar rekening houden met een oplopende inflatie.

Dat komt volgens Donner onder meer door de stijgende olieprijs. Hij liet blijken er niet voor te voelen dat te compenseren. Voor de voorgenomen verhoging van de btw in 2009, worden werknemers al gecompenseerd doordat zij geen ww-premie meer hoeven te betalen.

FNV en CNV willen ook verhoging van de arbeidsparticipatie, onder meer door telewerken aan de orde stellen.

Loonkosten

Beheersing van de loonkosten staat voor werkgeversorganisatie VNO-NCW hoog op de prioriteitenlijst. En MKB-Nederland wil het hebben over uitstel van de btw-verhoging om zo de koopkracht op peil te houden.

De zorgkosten voor werkgevers is voor MKB ook een belangrijk punt. Geen van de organisaties noemt het ontslagrecht als agendapunt.