AMSTERDAM - Het was best een emotioneel moment, maar ze staat er helemaal achter. Voorzitter Tineke van der Kraan kwam zaterdag tot de conclusie dat de FNV Vrouwenbond beter kon worden opgeheven. De vrouwen willen verder als een netwerk.

"De nieuwe opzet is moderner", vindt Van der Kraan een dag later. "Mensen willen zich tegenwoordig wel opgeven voor activiteiten, maar niet vastzitten aan een vereniging."

Toch is modernisering niet de reden voor de nieuwe opzet. Bezuiniging is dat wel. De Vrouwenbond krijgt voortaan nog maar half zoveel geld van de overkoepelende vakcentrale FNV. Van der Kraan benadrukt dat de verandering geen gevolgen heeft voor het werk zelf. Alleen de organisatie verandert. "De leden en andere vrouwen zullen evenveel van ons blijven horen."

Emancipatie

De FNV Vrouwenbond maakt zich vooral sterk voor emancipatie. De organisatie zette zich de afgelopen jaren onder meer in voor weduwen. Mede daardoor mogen weduwen meer bijverdienen naast een uitkering uit de nieuwe Algemene nabestaandenwet. De bond sprak met veel politici over de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders. Ook de naschoolse opvang van kinderen is al tijdenlang een speerpunt.

Vlaggenschip van de FNV Vrouwenbond was de Vrouwenvakschool. Vrouwen leerden hier omgaan met computers, maar ook lassen en ondernemen. De scholen bestonden ongeveer vijftien jaar. Een faillissement maakte vorig jaar een einde aan het zelfstandig bestaan. Een ander instituut nam de activiteiten over en voegde die toe aan zijn lespakket.

Vakantieweekje

De emancipatie was niet altijd het doel van de Vrouwenbond, die jaar heeft bestaan. Aanvankelijk waren de leden vooral de echtgenotes van mannen die waren aangesloten bij de vakcentrale NVV. De oprichting in 1948 vond plaats na een vakantieweekje dat de vakcentrale had aangeboden aan armere arbeidersvrouwen.

Vrouwen waren indertijd bijna allemaal huisvrouw, zonder betaald werk. De Vrouwenbond zorgde voor gezelligheid en informatie bij het 'steunen van de mannen', wat wel eens als doel is genoemd. In de jaren zestig en zeventig veranderde de organisatie. Voortaan ging de bond uit van de zelfstandige vrouw, die eventueel betaald werk verrichtte.

Bijstand

In de afgelopen tijd daalde het ledental van de FNV Vrouwenbond, tot inmiddels minder dan zesduizend. De helft daarvan zijn vrouwen die ook lid zijn van een andere FNV-bond. De andere helft heeft geen betaald werk en zit bijvoorbeeld in de bijstand.

Van der Kraan houdt nog wel een belangrijke slag om de arm bij de opheffing. De overkoepelende FNV moet in juni nog wel akkoord gaan. Het vrouwennetwerk heeft namelijk direct meer geld gevraagd dan de FNV had begroot. "Als de FNV niet akkoord gaat, blijven we een vakbond. Maar wel veel kleiner. Dan moeten we ons werk flink beperken en merken de vrouwen in Nederland dat zeker", waarschuwt Van der Kraan alvast.