VOORBURG - Aan de gestage daling van de werkloosheid is een einde gekomen.

In de periode december 2007 tot en met februari 2008 zaten gemiddeld 314.000 mensen werkloos thuis. Dat zijn er evenveel als in de periode oktober tot en met december 2007.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Vergeleken bij een jaar geleden is het aantal werklozen wel flink gedaald.

Nu is 4,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, tegen 5,1 procent een jaar geleden.

Jongeren

Onder de 25-44-jarigen daalde het aantal werklozen in een jaar tijd met 41.000 tot 130.000. De werkloosheid onder jongeren nam met 11.000 af tot 70.000. Van de 45-plussers zitten nu 122.000 mensen werkloos thuis, 11.000 minder dan een jaar eerder.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) registreerde in februari nog wel een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden. Het aantal daalde met 4600 tot 453.440.

Dat is 6 procent van de beroepsbevolking. De cijfers van het CWI en het CBS wijken van elkaar af, omdat zij andere definities hanteren.

Niet-werkend

De daling onder de niet-werkende werkzoekenden deed zich voor in alle leeftijdscategorieën met uitzondering van de groep tot 27 jaar. Onder hen steeg het licht met 0,9 procent. Driekwart van de niet-werkende werkzoekenden is al zes maanden of langer werkloos. Meer dan de helft is 45 jaar of ouder.

Werkgevers meldden bij het CWI in de eerste twee maanden van het jaar bijna 57.000 vacatures aan, 10 procent meer dan in dezelfde periode in 2007. Het aantal ontslagvergunningen dat het CWI in die periode afgaf, lag met 3023 ruim een kwart lager dan een jaar eerder.