DEN HAAG - De Nederlandse economie staat er nu nog goed voor, maar ze krijgt eind dit jaar of begin volgend jaar te maken met een inzinking.

Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB) zei dat woensdag bij de presentatie van de nieuwe CPB-ramingen, het Centraal Economische Plan.

Groei

Voor dit jaar houdt het planbureau nog rekening met een economische groei van 2,25 procent. Maar die is vooral te danken aan de uitzonderlijk goede prestaties van vorig jaar, toen de groei 3,5 procent bedroeg. Volgend jaar is een terugval naar 1,75 procent te verwachten, aldus het CPB.

Ook de werkloosheid, die dit jaar nog daalt tot net iets meer dan 300.000 personen, neemt volgend jaar weer toe tot ongeveer 4 procent van de bereopsbevolking.

Inflatie

De inflatie zal stijgen van 2,5 procent dit jaar naar 2,75 procent in 2009. Hetzelfde geldt voor de cao-lonen, die toenemen van 3,25 procent dit jaar naar 3,75 procent volgend jaar.

De hogere inflatie zet de koopkracht voor dit jaar verder onder druk. Als gevolg van het kabinetsbeleid is er in 2009 echter sprake van een koopkrachtstijging van 1 procent.

Bezorgd

Voor de vakbeweging zijn de koopkrachtramingen van het CPB aanleiding tot bezorgdheid. "Dit maakt opnieuw duidelijk dat de bonden moeten vasthouden aan de looneis van 3,5 procent en waar het kan nog iets extra's in de vorm van een bonus", vindt de FNV. Het CNV dringt aan op kabinetsmaatregelen om de koopkracht op peil te houden.

Maar regeringsfracties CDA en PvdA zien daartoe geen aanleiding. PvdA'er Paul Tang wijst erop dat al bekend was dat de koopkracht dit jaar wat zou tegenvallen, maar dat die volgend jaar beter wordt. Bovendien worden de laagste inkomensgroepen ontzien. "Daar zullen we het kabinet aan houden."

CDA-Kamerlid Frans De Nerée is, evenals Tang, in grote lijnen tevreden met de CPB-cijfers. "Ze zien er goed uit, ondanks de tegenwind."

VVD

De VVD is minder optimistisch. Kamerlid Frans Weekers zegt dat het goede groeicijfer voor dit jaar vooral te danken is aan de economische voorspoed in 2007 en aan de hoge aardgasbrengsten. Hij maakt zich zorgen over de hoge looneisen, waarmee Nederland zich uit de markt dreigt te prijzen. Weekers roept het kabinet op een aantal lastenverzwaringen te schrappen om de koopkracht te verbeteren.

Met de overheidsfinanciën gaat het volgens de CPB-cijfers voorspoedig. Het begrotinsgoverschot neemt toe van 0,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar naar 1,4 procent volgend jaar. Maar dat betekent niet dat er nu sprake is van een blijvend overschot in de jaren erna, waarschuwt Teulings.

Meevallers

Volgens de CPB-directeur wordt het gunstige beeld deels veroorzaakt door meevallers, zoals hoge aardgasopbrengsten en extra belastinginkomsten. Zonder deze conjuncturele invloeden staat het saldo er een stuk minder goed voor. "In vergelijking met 2006 zijn we niet veel opgeschoten."

Niettemin denkt Teulings dat de kabinetsdoelstelling van een overschot van 1,1 procent in 2011 haalbaar is als het kabinet zich aan zijn begrotingsafspraken houdt.