AMSTERDAM - De Nederlandse woningmarkt is niet alleen verstard, maar ook verstrikt geraakt in een steeds minder samenhangend geheel van losse beleidsmaatregels.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag in zijn kwartaalbericht.

DNB wijst erop dat in de afgelopen twee decennia de woningprijzen zijn verviervoudigd, terwijl de jaarlijkse productie van nieuwbouw is gehalveerd.

"Vanuit diverse oogpunten bezien functioneert de Nederlandse woningmarkt niet goed. Veel woningzoekenden op de Nederlandse woningmarkt hebben grote moeite een passende en betaalbare woning te vinden", aldus de toezichthouder.

Samenhang

De woningmarkt is volgens DNB vooral vastgelopen door de gebrekkige samenhang tussen verschillende beleidsmaatregelen.

"Het beschikbaar komen van meer bouwlocaties en een gevarieerd en flexibel aanbod is gebaat bij een soepelere ruimtelijke ordeningsbeleid en minder starre regelgeving rond nieuwbouw", aldus DNB.