DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat de groei van de economie dit jaar nog 2,25 procent zal zijn, maar voorziet voor volgend jaar een verdere terugval naar 1,75 procent.

De werkloosheid zal dit jaar nog dalen tot net boven 300.000 personen, maar volgend jaar weer iets toenemen, tot ongeveer 4 procent van de beroepsbevolking.

Bovendien kunnen de Nederlanders rekening houden met een oplopende inflatie in de tweede helft van dit jaar. Dit staat in het woensdag gepresenteerde Centraal Economisch Plan.

Kredietcrisis

Nederland zal de hoge economische groei, die zich voordeed in de tweede helft van vorig jaar, niet meer halen. Dat komt mede door de wereldhandel, die afzwakt door de kredietcrisis.

Lonen

De CAO-lonen zullen dit jaar naar verwachting stijgen met 3,25 procent en volgend jaar zelfs met 3,75 procent. Dit gaat gepaard met een inflatie die stijgt van 2,5 procent dit jaar naar 2,75 procent in 2009.

De koopkracht van de huishoudens, dit jaar nog onder druk, zal volgend jaar met 1 procent stijgen.

Begroting

Het overschot op de begroting van ons land zal stijgen van 0,6 procent over afgelopen jaar, naar 1,1 procent over dit jaar en zal volgend jaar zelfs uitkomen op 1,4 procent.

Het CPB zegt dat dit niet duidt op een blijvend overschot in de jaren daarna. Het overschot ontstaat onder invloed van de opleving in de economie, waardoor de belastingontvangsten toenemen.

De hoge olieprijs zorgt voor meer aardgasbaten, terwijl de rentelasten op de staatsschuld zullen verslechteren.