DEN HAAG - De wegen en het spoor in het noorden van Nederland gaan de komende jaren voor miljarden op de schop. Verder komt er geld vrij voor economische programma's in de regio, ter compensatie voor het afblazen van de Zuiderzeelijn.

In totaal gaat het om 2,8 miljard euro. Het Rijk draait op voor 2,1 miljard euro, de regionale en lokale overheden betalen de rest.

Dat maakten minister Camiel Eurlings van Verkeer en vertegenwoordigers van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe dinsdag bekend tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag.

Streep

De bestuurders en het bedrijfsleven in het noorden waren in november woedend toen het kabinet na jarenlange discussies definitief een streep haalde door de supersnelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Het kabinet vond aanleg van de Zuiderzeelijn te duur en het rendement te laag.

De partijen hebben na enkele maanden overleg afspraken gemaakt over de besteding van 2,8 miljard euro aan een reeks andere zaken.

Ringweg

Zo gaat 1,1 miljard euro naar concrete projecten, zoals het verbeteren van de zuidelijke ringweg Groningen, een extra snelwegaansluiting bij Assen, een nieuw aan te leggen station Assen-Zuid, een betere toegankelijkheid van Leeuwarden over de weg en het verbeteren van bestaande spoorverbindingen tussen Zwolle, Leeuwarden en Groningen.

Bijna 1 miljard euro gaat naar een regionaal mobiliteitsfonds. Uit deze pot kunnen nieuwe projecten worden gefinancierd in de periode tot en met 2020.

Economie

Daarnaast komt zo'n 400 miljoen euro beschikbaar om de economie in het noorden te versterken. Een belangrijk deel van het geld dat de regio zelf bijdraagt aan de projecten zal komen van de verkoop van aandelen in de energiemaatschaappijen Nuon en Essent.

Pijn

Max van den Berg, die als voorzitter van een stuurgroep het akkoord met minister Eurlings ondertekende, zei dat het besluit van het kabinet om de Zuiderzeelijn af te blazen "pijn blijft doen".

Maar de commissaris van de koningin van Groningen geeft de moed niet op. Hij verwacht een nieuw debat op Europees niveau over snelle spoorverbindingen, waarbij het belang van goede verbindingen van het noorden van ons land met Scandinavië en met Oost-Europa onderkend zal worden.